Отказ от поръчка

Информация при отказ от поръчка

Уеб сайта е създаден за да представи една малка част от всичко, с което разполагаме за да обзаведем вашия Дом.
Ние не сме Он-лайн магазин, а физически магазин – Шоурум, в които можете да изберете от богат асортимент на мебели, обзавеждане, артикули и аксесоари за Вашия дом или за подарък. Ние работим с партньори от България и Европейския съюз и ако нямаме артикул, аксесоар или мебел в наличност ще го доставим до указан от Вас адрес.

 

1. В случай, че КЛИЕНТА не е в състояние за заплати разликата до 100% на поръчаната стока, или не я потърси в рамките на 1 месец, същата остава в полза на Евронова Трейдинг ЕООД.

2. В случай, че КЛИЕНТА се откаже от направената поръчка, заплатения аванс НЕ се възстановява. Заплатеният аванс остава в полза на Евронова Трейдинг ЕООД. Фирмата има право да изиска по съдебен път всички разходи, ползи и печалби възникнали с подписване на първоначалния договор за Авансово плащане.

3. В случай, че Евронова Трейдинг ЕООД не е в състояние да изпълни поръчката, същата се задължава да се свърже с клиента, да го информира и да възстанови платената сума в срок от 7 работни дни. Евронова Трейдинг не разполага с наличности, стоката се поръчва индивидуално и ако няма технически или транспортен дефект, тя не се подменя.

При всички възникнали спорове се приема Българското законодателство, автоматично прието при подписване на договора.