GDPR

Защита на личните данни – Евронова Трейдинг ЕООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Евронова Трейдинг ЕООД се задължава да не редактира и разкрива лична информация без изрично разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.